Misija

Siekdami pagerinti nevaisingų šeimų socialinę gerovę bei gyvenimo kokybę, mes apjungiame ne tik mūsų narių, bet ir visų su nevaisingumu susidūrusių šeimų Lietuvoje lūkesčius ir viltis susilaukti ilgai trokštamų, bet tik su medikų pagalba ateinančių kūdikėlių.

Atstovaudami tokiai didelei daliai šalies šeimų, tikimės užtikrinti, kad kiekviena besikreipianti nevaisinga šeima gautų psichologinę, socialinę ar finansinę paramą, visą reikiamą su nevaisingumo gydymu susijusią informaciją ar tiesiog žmogišką palaikymą ir bendravimą, grystą savo asmenine nevaisingumo išgyvenimų patirtimi.

Mūsų tikslas yra pakeisti dabartinę problemišką nevaisingų šeimų padėtį Lietuvoje mezgant dialogą su valstybe, siekiant jos dėmesio ir palaikymo nevaisingų šeimų poreikiui susilaukti ilgai išsvajotų ir laukiamų atžalų. Mums svarbi diskusija ir tolerancija tos visuomenės dalies, kuri be nesklandumų patyrė palaimą laikyti ant rankų bekrykštaujantį kūdikį ir pajautė, kokie saldūs yra tėvystės vaisiai, koks pilnavertis ir įvairiaspalvis atsiveria gyvenimas žiūrint į savo vaiko akis...
 
Mes tikime, jog ši opi ir jautri, todėl sunkiai nevaisingų šeimų keliama viešumon problema su jūsų ir mūsų pagalba taps aiškiai nušviesta, socialiai ir finansiškai remiama bei plėtojama sritis. Nes aukščiausias mūsų tikslas – kiekvienoje laimingoje šeimoje bent po vieną laimingą mažiuką!