Kaip tapti nariu?

Norėdami tapti Vaisingumo asociacijos nariu (-iais), prašome kreiptis el. paštu: info@vaisingumoasociacija.lt. Vaisingumo asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę asmenys, turintys vaisingumo sutrikimų ar jų artimieji giminaičiai. Vaisingumo asociacija gavusi Jūsų žodinį ar raštišką prašymą bei nurodantį motyvą, kodėl pageidaujate tapti Asociacijos nariu, Jums išsius stojimo prašymo formą su papildoma informacija.

Asmenys ar šeima, pateikę Valdybai stojimo prašymą raštu ar elektronine forma, priimami į narius Asociacijos Valdybos sprendimu. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą į Asociaciją diena.
 
Mokesčiai
 
Stojamasis mokestis: 50,00 Lt/metams, jeigu į Vaisingumo asociaciją stoja vienas šeimos narys ir 70,00 Lt/metams, jeigu stoja abu šeimos nariai.
 
Narystės mokestis: 25,00 Lt metinis nario mokestis, jeigu narystę Asociacijoje tęsia vienas šeimos narys ir 50,00 Lt metinis nario mokestis, jeigu narystę tęsia abu šeimos nariai.
 
Narystės mokesčiai mokami iki kiekvienų einamųjų metų birželio 1 dienos.
 
Rekvizitai mokesčiams:
 
Vaisingumo asociacija
kodas 300080280
A.s. LT74 7044 0600 0474 6916
AB SEB bankas