Naujienos


2009-04-06 Išrinkta nauja Vaisingumo asociacijos valdyba

Visuotiniame narių suvažiavime nuspręsta dar aktyviau siekti palankaus Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimo bei atstovauti nevaisingų šeimų interesus. Įgaliojimai suteikti naujai asociacijos valdybai.

2009-04-04 Įvyko Visuotinis Vaisingumo Asociacijos susirinkimas

Pranešimas apie 2009 m. balandžio 4d. įvykusiame visuotiniame Vaisingumo asociacijos susirinkime priimtus nutarimus.

2009-03-09 Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiamas Visuotinis Vaisingumo Asociacijos narių susirinkimas

4