Išrinkta nauja Vaisingumo asociacijos Valdyba

2012 m. birželio 9 dieną pakartotiniame visuotiniame Vaisingumo asociacijos narių susirinkime buvo išrinkta nauja Valdyba. Valdybos nariais 3 metų kadencijai išrinkti: Rūta Vyšniauskaitė, Rasa Kruopaitė-Lalienė, Rosita Kudžmienė, Giedrė Petkevičiūtė ir Tatjana Gudelienė.