Asociacija

Vaisingumo asociacija,  įkurta 2005 metais, atstovauja negalinčioms vaikų susilaukti šeimoms, gina jų interesus bei užsiima švietėjiška veikla. 

Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais. Asociacija turi aukščiausią valdymo organą - Visuotinį narių susirinkimą ir kolegialų valdymo organą – Valdybą  ir Valdybos renkamą valdybos pirmininką.
 
Asociacijos pajamos -  parama, narių mokesčiai ir nuo GPM skiriami 2% nevaisingų šeimų atstovavimui, informacijos skleidimui, visuomenės švietimui, savitarpio pagalbai bei paramai sunkiai besiverčiančioms šeimoms apmokėti  gydymo procedūras.