Nariams

 
Nors Vaisingumo asociacija yra jauna ir narių skaičius joje kolkas yra nedidelis, tačiau ji yra suinteresuota, kad kiekvienoje su nevaisingumu susidūrusioje Lietuvos šeimoje su pagalba pasklistų skvarbus kūdikio krykštavimas, šilumos sklidina šypsena ir neišsenkantis vaikiškas nuoširdumas.
 
Kadangi nevaisingumas kaip problema Lietuvoje vis dar nėra iki galo apibrėžtas, tapdami mūsų nariais, jūs tampate dalimi šio siekio ir pripažinimo pagrindo, akivaizdžiu įrodymu ir svarsčiu kuriant, performuojant ir keičiant įsisenėjusias stereotipines nuomones ir normas, kad nevaisingos šeimos neturi tokios pačios teisės turėti vaikų jei jiems „natūraliai neduota“. Būdami bendruomene mes galime parodyti, jog mūsų tikslai ir ketinimai susilaukti vaikų yra pagrįsti pagalbiniais, ne dirbtiniais būdais; jog daugelis mūsų esame ne savo noru, o likimo suluošinti gyventi nevaisingume; jog visuomenės kontaktas, tarpusavio supratimas ir palaikymas mums yra itin svarbus žengiant šiuo širdį draskančiu keliu. Tik kolektyviai mes galime pateikti gryną, viltimis ir nusivylimais išvagotą nevaisingumo veidą.
 
Bendradarbiaudami ir vystydami ryšius su vaisingumo klinikomis, mūsų nariai gali pasinaudoti jiems teikiamomis nuolaidomis.
 
Svarbu priminti, jog mūsų nariais galite tapti ir neturėdami nevaisingumo sutrikimų, bet savo naryste ir dalyvavimu prisidėdami prie gausesnių laimingų šeimų gretų, ar net besidalindami savo tėvišku neįkainuojamu patiriamu džiaugsmu namuose...
 
Prisijunkite prie mūsų ir mes jums atversime rankas ir širdis, atiduosime savo patirtį ir žinias, suteiksime pasitikėjimo ir tikėjimo savo ateitimi, pagelbėsim ir paguosim, užjausim ar tiesiog apkabinsim...
 
Kiekvienas iš mūsų atskirai esame grūdas dideliame lauke, tačiau visi kartu būkime gardžios duonos rieke ant šeimos stalo!