Rėmimas

Visus, palaikančius Vaisingumo asociacijos veiklą bei užsibrėžtus tikslus, kviečiame skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio. Elektroniniu būdu pagal VMI nustatytą tvarką 2 % GPM dalį galite skirti jau dabar svetainėje https://deklaravimas.vmi.lt/ (prisijungę prie EDS ir pasirinkę pildyti formą FR0512).

Vaisingumo asociacijos rekvizitai:

Paramos gavėjo kodas: 300080280

Paramos gavėjo pavadinimas: Vaisingumo asociacija

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT74 7044 0600 0474 6916

Teikdami prašymą galite nurodyti, kad mus norite remti kelerius metus, ir parama sekančiais metais bus pervedama automatiškai. Prašymai priimami iki gegužės 2 d., tad nedelskite!

Jūsų visokeriopo palaikymo dėka 2016 metais mums pavyko nuveikti daug svarbių darbų:

1.    Aktyviai atstovavome nevaisingų porų interesus priimant Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, siekėme, kad nevaisingumo gydymas Lietuvoje būtų kompensuojamas. Buvome aktyvūs spaudoje, televizijoje, viešindami nevaisingoms poroms aktualias problemas, ragindami politikus ir visuomenę jas spręsti.

2.    Nevaisingumas sukelia žmonėms stiprių, skaudžių emocinių išgyvenimų, todėl daug dėmesio skyrėme psichologinei pagalbai pacientams; praėjusiais metais organizavome tris nemokamas psichologinės paramos grupes, kurios tęsia darbą iki šiol.

3.    Organizavome atvirus susitikimus, diskusijas įvairiomis nevaisingoms šeimoms aktualiomis temomis – apie įsivaikinimą, sveiką gyvenseną, mitybą ir kt.

Todėl ir šiais metais kviečiame Jus prisidėti prie mūsų veiklos tęstinumo, skiriant 2% GPM Vaisingumo asociacijai, kad kartu galėtumėme nuveikti dar daugiau svarbių darbų:

1.    Ir toliau sieksime, kad nevaisingumo gydymas taptų prieinamu kiekvienai šeimai - įsigaliojęs Pagalbinio apvaisinimo įstatymas maksimaliai atitiktų pacientų lūkesčius ir poreikius, bei būtų praplėstos nevaisingumo gydymo kompensavimo ribos.

2.    Surinktas lėšas panaudosime psichologinės paramos grupėms, kurių metu moterys dalinasi išgyvenimais, patirtimi, mokosi streso įveikimo įgūdžių, atsipalaidavimo technikų. Taip pat ir toliau Vaisingumo asociacijoje bus galima gauti profesionalią porų ar individualią psichologinę pagalbą.

3.    Esant galimybei ir poreikiui organizuosime atvirus renginius vaikų negalinčioms susilaukti poroms, skiriant ypatingą dėmesį tarpusavio santykių stiprinimui, bendravimo įgūdžių lavinimui bei kitų aktualių temų nagrinėjimui. Bendri susitikimai išsklaido vienatvės slogutį, sukuria bendrystės jausmą ir padeda atitrūkti nuo gydymo rūpesčių.

4.    Sieksime šviesti visuomenę, rūpinsimės skleisti teisingą informaciją apie nevaisingumą, medicininius, psichologinius bei etinius šios ligos aspektus.

Visada Jūsų ir už Jus,

Vaisingumo asociacija

 

Kviečiame  visus, neabejingus nevaisingų šeimų problemoms fizinius ir juridinius asmenis prisijungti prie Vaisingumo Asociacijos misijos, veiklos ir ją paremti finansiškai. Surinktos lėšos bus naudojamos atstovaujant nevaisingų šeimų interesams Lietuvoje.

 
Rekvizitai paramai: 
Vaisingumo asociacija
Kodas 300080280
A.s. LT74 7044 0600 0474 6916
AB SEB bankas